BOKCHOI FISH
       
     
SMALL CAJUN FISH
       
     
CURVY RED FISH
       
     
SAFFRON FISH SCHOOL
       
     
CILANTRO FISH SCHOOL
       
     
 SMALL CURRY FISH
       
     
TUMERIC FISH SCHOOL
       
     
PESTO FISH SCHOOL
       
     
SAGE FISH SCHOOL
       
     
GOLD FISH
       
     
CURVY TUMERIC FISH
       
     
BOKCHOI FISH
       
     
BOKCHOI FISH

10.5" x 3.5" 1.5"

Gold leaf on wood

SMALL CAJUN FISH
       
     
SMALL CAJUN FISH

6" X 1.75" X .5"

Gold leaf on wood

CURVY RED FISH
       
     
CURVY RED FISH

10.5" x 3.5" 1.5"

Gold leaf on wood

SAFFRON FISH SCHOOL
       
     
SAFFRON FISH SCHOOL

14" X 3" X 1.5"

Gold leaf on wood

CILANTRO FISH SCHOOL
       
     
CILANTRO FISH SCHOOL

14" X 3.5" 1.5"

Gold leaf on wood

 SMALL CURRY FISH
       
     
SMALL CURRY FISH

6" X 1.75" X .5"

Gold leaf on wood

TUMERIC FISH SCHOOL
       
     
TUMERIC FISH SCHOOL

10.5" X 3.5" 1.5'

Gold leaf on wood

PESTO FISH SCHOOL
       
     
PESTO FISH SCHOOL

13"X3.5" 1.5"

Gold leaf on wood

SAGE FISH SCHOOL
       
     
SAGE FISH SCHOOL

13" X 3.5" 1.5" 

Gold leaf on wood

GOLD FISH
       
     
GOLD FISH

6" X 1.75" X .5"

Gold Leaf on wood

CURVY TUMERIC FISH
       
     
CURVY TUMERIC FISH

10.5" x 3.5" 1.5"

Gold leaf on wood